Certifiering

Nedan följer länkar till TRKAB.se för respektive område:

Svesarprövning omfattar information- och metodblad för svetsarprövning/certifiering enl.

  • EN 1418
  • EN-ISO 14732
  • 9606-1/-2/-3/-4/-5
  • Lödning