Information angående svetsprocedurkvalificering

Krav på grundmaterial:

 • Materialet bör vara godkänt som tryckkärlsmaterial, gärna harmoniserat, om proceduren skall bedömas mot PED (Tryckkärlsdirektivet).
 • Använd material som är klassade mot någon standard. Exempel EN 10028, ASME, DIN.
 • Använd inte företagskvalitéer som inte är klassade.  

 Vid övervakning av svetsprocedurer skall följande dokument finnas:

 • Materialcertifikat för grundmaterial (3.1 eller 3.2 intyg)
 • Materialcertifikat för tillsatsmaterial (2.2 eller 3.1 intyg)
 • pWPS som skall användas för svetsprov 

Det är lämpligt att gå igenom följande med avseende på utrustning:

 • Kontrollera utrustningens allmänna funktion
 • Kontrollera täthet i slangpaket och överföring av skyddsgas
 • Arbetsplatsen bör ha god belysning
 • Personlig skyddsutrustning bör ses över. (Exempel nya skyddsglas) 

 

Uttag av plåtar för procedurprovningen:

 • Huvudvalsningsriktningen skall vara känd, vid provning i plåt.
 • Uttagna plåtar skall märkas så att huvudvalsriktningen och chargenummer blir spårbart. Exempel märkning av plåtar se nedan. 

Prover antal och storlekar:

 • Provernas storlek och antal bestäms för varje procedurprov. Detta klarläggs ihop med förfrågan.