SS-EN ISO 3834-1 är en standard för kvalitetsäkring av svetsande företag. Kravet kan komma från kund, kärnkraft eller myndighet. Den finns i tre olika nivåer -2, -3 och -4, där -2 har strängast krav.

Vi erbjuder

  • Stöd vid framtagning av kvalitetssystem
  • Internrevisioner
  • Leverantörsbedömningar.