Alla företag har ett arbetssätt och en struktur på hur man hanterar kvalitet. För att visa att kvalitetssystemet har en viss nivå på sitt kvalitetsarbete så har kvalitetssystemsstandarder tagits fram.

ISO 9001 är ett exempel på en sådan kvalitetsstandard och den ställer krav på vilka delar som skall ingå och vad de skall innehålla. ISO 9001:2015 är den senaste utgåvan och i den har man lagt vikt vid att beskriva företagets arbete i processer och del processer för att klargöra ansvarsområden, riskhantering och gränssnitt.

Certifiering enligt ISO 9001 kan i vissa fall vara ett kontraktskrav men den största fördelen med att arbeta enligt ISO 9001 är att det ger ett strukturerat arbetssätt som minimerar risken för fel i produktionen.

Vi erbjuder

  • Stöd vid framtagning av kvalitetssystem
  • Internrevisioner
  • Leverantörsbedömningar
  • Kvalitetsrelaterade funktioner i den dagliga verksamheten (QM/QA/QS)