SS-EN 1090

Från och med 1 Juli 2014 så skall alla bärande stål aluminiumkonstruktioner i byggnadsverk vara CE-märkta. Detta medför vissa förändringar mot de gamla regelverket. Den största skillnaden är att alla bärverksdelar skall CE-märkas och att företag som skall CE-märka måste vara certifierade enligt EN 1090-1. För företag som har svetsning i sin produktion medför detta även att man skall uppfylla kraven i ISO 3834, som är en standard för kvalitetsäkring för svetsande företag.

SS-EN 1090-1 är en standard som beskriver vilka krav som ställs på företag som skall CE-märka enligt byggproduktdirektivet. Det är den standarden som företaget certifierar sig emot och CE-märker emot.

SS-EN 1090-2 är en utförandestandard för tillverkning av bärande konstruktioner i stål och SS-EN 1090-3 för aluminium. Det är de standarder som tillverkningen skall ske enligt för att kunna CE-märka mot EN 1090-1.

 

Vi erbjuder

    • Stöd vid framtagning av kvalitetssystem
    • Internrevisioner
    • Utbildning av svetsare i visuell egenkontroll 
    • Leverantörsbedömningar.