rådgivning

Vi hjälper till med rådgivning inom följande områden:

 • Svets och material
  • Skadeutredningar
  • Inköps och reklamationsärenden
  • Planering och inspektion, genomgång framtagning av inspektion och testplaner
  • Materialval för komplexa konstruktioner inklusive svetsmetoder och tillsatsmaterial etc.
 • Standarder och föreskrifter
  • Ta fram kravbilder från standarder och föreskrifter 
  • Ta fram kravbilder från kundspecifika krav
  • Exempel på standarder
   • EN normer
   • NORSOK
   • ASME,
   • AD Merkblatt
 • Ytbehandling, rostskydd och målningskontroll, kvalificerade enligt NS 476